Dikter & Poesi

Poeternas Värmland

2016-09-09 17:43 #0 av: GIKmio

Poesin flödar och har flödat i Värmland. Genast tänker man på Fröding, Ferlin och Geijer. Men garanterat finns fler  mer kända och mindre kända poeter. Låt oss nu gå igenom dom dikter med värmländsk anknytning vi känner till.. 

En känd dikt av Nils Ferlin (  född 1898 i Karlstad, senare uppvuxen i Filipstad, död 1961 i Uppsala) Barfotabarn i livet


Du har tappat ditt ord och din papperslapp,

du barfotabarn i livet.

Så sitter du åter på handlarns trapp

och gråter så övergivet.


Vad var det för ord – var det långt eller kort,

var det väl eller illa skrivet?

Tänk efter nu – förrn vi föser dej bort,

du barfotabarn i livet.

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 17:55 #1 av: GIKmio

Gustaf Fröding ( född 1860 i Karlstad,död 1911 i Stockholm). Det var dans bort i vägen. Dikten skrevs i Mangskog utanför Arvika 1891. Fotot av minnesstenen är från i somras.

Det var dans bort i vägen på lördagsnatten 

över nejden gick låten av spelet och skratten, 

det var tjoh! det var hopp! det var hej! 

Nils Utterman, token och spelmansfanten, 

han satt med sitt bälgspel vid landsvägskanten, 

för dudeli! dudeli! dej!

Där var Bolla, den präktiga Takeneflickan, 

hon är fager och fin, men har intet i fickan, 

hon är gäcksam och skojsam och käck. 

Där var Kersti, den trotsiga, vandrande, vilda, 

där var Finnbacka-Britta och Kajsa och Tilda 

och den snudiga Marja i Bäck.

Där var Petter i Toppsta och Gusten i Backen, 

det är pojkar, som orka att kasta på klacken 

och vischa en flicka i skyn. 

Där var Flaxman på Torpet och Niklas i Svängen 

och rekryten Pistol och Högvaltadrängen 

och Kall-Johan i Skräddarebyn.

Och de hade som brinnande blånor i kroppen, 

och som gräshoppor hoppade Rejlandshoppen, 

och mot stenar av klackar det small. 

Och rockskörten flaxade, förkläden slängde, 

och flätorna flögo och kjolarna svängde, 

och musiken den gnällde och gnall.

In i snåret av björkar och alar och hassel 

var det viskande snack, det var tissel och tassel 

bland de skymmande skuggorna där, 

det var ras, det var lek över stockar och stenar, 

det var kutter och smek under lummiga grenar 

- vill du ha mig, så har du mig här!

Över bygden låg tindrande stjärnfager natten, 

det låg glimtande sken över skvalpande vatten 

i den lövskogsbekransade sjön, 

det kom doft ifrån klövern på blommande vallar 

och från kådiga kottar på granar och tallar, 

som beskuggade kullarnes krön.

Och en räv stämde in i den lustiga låten, 

och en uv skrek uhu! ifrån Brynbärsbråten, 

och de märkte, de hörde det ej. 

Men uhu! hördes ekot i Getberget skria, 

och till svar på Nils Uttermans dudelidia! 

kom det dudeli! dudeli! dej! 

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 18:00 #2 av: Ghosthunter

Den var vacker!

Jag slår till med kanske den största av värmlandspoeterna, nämligen Gustaf Fröding.

Tre trallande jäntor

Där gingo tre jäntor i solen
på vägen vid Lindane Le,
de svängde, de svepte med kjolen,
de trallade, alla de tre.

Och gingo i takt som soldater
och sedan så valsade de,
och "Udden är så later"
de trallade, alla de tre.

Men när som de kommo till kröken
av vägen vid Lindane Le,
de ropade alla: "Hör göken!"
sen skvätte och tystnade de.

Och tego så tyst som de döda
och rodnade, alla de tre.
Men varföre blevo de röda
och varföre tystnade de?

Jo!

Det stod tre studenter vid grinden,
och därför så tystnade de
och blevo så röda om kinden,
de trallande jäntorna tre.

Det stod tre studenter vid kröken
och flinade, alla de tre,
och härmde och skreko: "Hör göken!"
och alla så trallade de.

Källa: http://www.svensklyrik.se/poeter/gustaf-froding/tre-trallande-jantor

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:02 #3 av: Ghosthunter

Åh, du hann emellan där. Bra att du fick med bilden av minnesstenen i Mangskog, där Fröding skrev just den diktenGlad

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:03 #4 av: GIKmio

Erik Gustaf Geijer ( född 1783 i Ransäter utanför Munkfors, död 1847 i Stockholm) Dikten Natthimmelen

Ensam jag skrider fram på min bana.

Längre och längre sträcker sig vägen.

Ack, uti fjärran döljes mitt mål!

Dagen sig sänker, nattlig blir rymden.

Snart blott de eviga stjärnor jag ser.

Men jag ej klagar flyende dagen.

Ej mig förfärar stundande natten.

Ty av den kärlek som går genom världen,

föll och en strimma in i min själ.

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 18:04 #5 av: Ghosthunter

En till av Fröding;

Skogsrån

Åt Gösthultskanten i Gunnerudsskogen,
bortom Västanmossen vid Bråttorpslogen,
just där håller skogsrån till,
gå dit och se, om ni vill!

Hon är älskogsaktig och manfolksgalen,
för Vickbomspojken från Niklasdalen,
han såg henne själv en kväll
på vägen till Anna i Fjäll.

Hon var grannlåtsklädd som en påskdagspräst,
hade ormbunkskrans och kattguldsväst
och till knäna en granriskjol
och doft som av nattviol.

Hon var ungtallsmidig och enstamvig,
och hon skepade, snodde och vrängde sig
som en orm på en lie trädd,
så Kalle i Dalen blev rädd.

Och hon råbocksprang, gjorde lokattbukter
och trollpackskonster och sattygsfukter
och stod bak en furustam
och glyste och gluttade fram.

Och Vickbomspojken från Niklasdalen
blev vettskrämd, veckvill och månadsgalen
och går ännu som en fant,
så nog kan en se det är sant.
Källa: http://www.svensklyrik.se/poeter/gustaf-froding/skogsran


**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:08 #6 av: Ghosthunter

En som jag gillar också är Karl Johan Påtfeldt, som jag har skrivit om innan.

http://varmland.ifokus.se/discussions/5665dde48e0e74096700317a-karl-johan-patfeldt

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:15 #7 av: GIKmio

Det som är lite synd är att flera av Frödings dikter är svåra att läsa som dikt utan att det dyker upp en musikslinga i huvudet och man börja att nynna texten. Det är Sven-Ingvars fel Glad Dom gjorde om en del av Frödings dikter till musik i början av 70-talet.

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 18:18 #8 av: Ghosthunter

Gustaf Frödings diktverk "Reggler å paschaser" är bra. Här skriver han vers på värmländska. I dikten "Dumt fôlk" visar han lite av sin humor ocksåSkrattar

Dumt fôlk

Å gubevars för dumt fôlk!
Att en annan, sôm ingen lärdom har, int allti ä sôm en ska, d’ä inga unner, men når di, sôm ska va för mer, int ä klar i bokstaveringskônsta en gang, d’ä lett.
Te äxämpel dä va en söndasmôra, sôm ja geck å spanklér på landsvägen. Da kommer dä en harrkär gånass mä glasyger för yga, å smal å vesen va’n, tocken sôm tocker ä.
”Gudagen, min goda man”, sa’n. ”Vet han, vart ja ska gå för te komma te prästgårn”, töckte’n.
”Håja, nock vet ja dä”, sa ja. ”D’ä inga kônst te komm dit. Når han ha gått ett litt stöck länger, kommer han te en väg te vänster, men den ska’n int gå, utta bar fortsätt, tess han kommer te näst vägskel, där dä tar å te höger, där ska’n gå.”
”Mä se”, sa harrkärsillänne å såg fundersam ut, änna sôm dä int skull var klar grejer. ”Mä se, inte te vänster, men te höger. Nå vidare da.”
”Jo, når’n da ha gått ett stöck te, så kommer’n te e å, å i åa ä e ö.”
”Vasa”, sa’n.
”Å i åa ä e ö”, sa ja.
”Men va i all ti ä dä ni säjer, a, o?” sa’n.
”D’ä e å, vett ja”, skrek ja, för ja ble rasen, ”å i åa ä e ö, hörer han lite, d’ä e å, å i åa ä e ö.”
”A, o, ö”, sa’n, å dämme geck’en.
Jo, den va nôe te dum den.

Källa: https://sv.wikisource.org/wiki/Dumt_f%C3%B4lk


**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:27 #9 av: GIKmio

Bengt Berg (född 1946 i Torsby) tillhör en av nutidens stora poeter i Värmland.

Marskväll

En kväll av "lugn lycka", tillfällig

 

Dricker av det röda mars-vinet

franskt, med små atoller av kork

på den blanka ytan

 

Vårvinterljuset har redan passerat

genom markytan, på väg

mot redan historiska tidsåldrar

 

Ännu fler kan man skönja

tallkronornas samtal med den svaga vinden

som drar månadens tionde dag

med sig mot väster

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 18:28 #10 av: Ghosthunter

Mer från "Reggler å paschaser"

Skrömt

Här fråger di va Skrömt ä!
Va Skrömt ä? Va Skrömt ä?
Dä ä te fråge dumt:
Ja, vell I se va Skrömt ä,
va Skrömt ä, va Skrömt ä,
så vänt te dä blir skumt!

För än e dä små gôbber,
som feschler bak mä stôbber,
dä söker gömt, gömt, gömt!
Å än bakôm en bôske
ett kvennfôlk mä a rôske
te rygg, dä ä Skrömt, dä ä Skrömt.

Å än ä dä ett skimten,
ett flämten, ett glimten,
dä lyser vitt, vitt, vitt,
dä ä små vite töser.
som danser bak mä röser,
di titter ut, titt, titt.

Å än så ser en syner
tå horn å tå tryner,
dä grömter grömt, grömt, grömt.
Men en ska inte titt nô,
för da så blir dä itnô,
nä inte dä minste tå Skrömt.

Va Skrömt ä, va Skrömt ä?
Jo dä ä allt, sôm dömt ä,
ja allt sôm Gu ha dömt,
ja allt, sôm Gu ha dömt te
å skrömte å skrömte
i ävie tier, ä Skrömt!

Källa: https://sv.wikisource.org/wiki/Dumt_f%C3%B4lk

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:29 #11 av: Ghosthunter

Bengt Berg har jag inte hört talas om innan....kul med nya namn!!Tummen upp

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:43 #12 av: GIKmio

Esias Tegnér (född 1782 i Säffle, död 1846 i Växjö)

Nyåret (avkortad)

Vem rider så sent på sin svarta häst?

I natten droppar det blod.

Vad flyktar han för, den främmande gäst?

Bida, du riddare god!

Förgäves! Han ser sig ej om, får ej stanna,

och stjärnorna slockna omkring hans panna.

Försvunna år, var det du? Farväl!

För en stund sen var du vår kung;

nu är det förbi: på din arma själ

har du mycket, din räkning blir tung.

Där uppe, där uppe en domare sitter,

försvara dig, bleknade, om du gitter.

Din son - det är skönt att ej släkten ännu, 

den legitima, dör ut -

din son blir vår konung och hyllas som du,

och på hyllning det tager ej slut.

Till honom, till honom vi krypande vädje,

och tigge av honom vår lumpna glädje.

Han kommer. Du pöbel, till jorden sjunk,

hans häst räknar anor; giv rum.

Hans höghet har klätt sig till tiggarmunk,

och hans blick är orolig och skum.

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 20:18 #13 av: Ghosthunter

Underbart!!Glad

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-12 22:41 #14 av: [Nomen Nescio]

”Millmarkôrn”, Gunnar Ehne (1921-2005), var en diktare som kunde skriva på dialekt. Den här tycker jag är fin!


Anmäl
2016-09-12 22:46 #15 av: Ghosthunter

Han har jag inte hört talas om heller. Men visst är det en vacker dikt och en viss talang att rimma på dialekt också!

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-13 18:43 #16 av: [Nomen Nescio]

#15 "Viss talang"-  är inte det lite snålt?  Bland "förståsigpåarna" (dit jag inte hör!) sägs Ehne "räknas som den främste stilisten som skrivit poesi på mål".


Anmäl
2016-09-13 19:04 #17 av: Ghosthunter

Jo, det är väl möjligt. Men om du kolla just på denna dikten så är rimorden mer rikssvenska än dialektala. Fröding kunde också konsten i sin vers samling  Reggler å paschaser.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-13 19:28 #18 av: [Nomen Nescio]

Ja Fröding var Fröding, och även Fredrek på Ransätt var suverän på att dikta på fôlkmål. Samtidigt så låg nog det dialektala närmare på den tiden (bortsett från skriftspråket). Man talade säkert mer dialekt på Frödings tid, när det inte fanns radio och TV som rikslikare. Idag blir det mer blandat, och kanske är inte de dialektala orden huvudord längre, utan smygs in på en mer underordnad plats i meningsbyggnaden? Språkmelodin och dialektordförrådet  i Sörmark 1995 skiljer sig nog en aning från Alster 1885, så det är inte lätt att göra jämförelser rakt av.


Anmäl
2018-04-13 20:32 #19 av: GIKmio

Några rader av Tegnér och hur den blonde muntre värmlänningen plötsligt  blir som förbytt Glad "Jösshärskast".. Jag orkade inte skriva utan tog ett foto direkt ur boktexten..

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2018-04-13 21:47 #20 av: Ghosthunter

Det är precis som en jössehäring brukar beskrivas. Glad, sprallig och munter, men under ytan ruvar alltid ett visst vemod.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2018-04-13 21:56 #21 av: GIKmio

#20 Det är något typiskt för alla värmlänningar. Inte bara jössehäringar fastän benämningen jösshärskast benämns..

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2018-04-13 22:02 #22 av: Ghosthunter

Ja och en jössehäring är den mest typiska representanten för en värmlänning😉

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2018-04-13 22:10 #23 av: GIKmio

Nja det vet jag inte.. Värmland är så fullt av olika sorters grupper.. Många anser fryksdalingar vara den typiska värmlänningen, många  som du Ghosthunter anser jösehäringen, många anser klarälvsdalingar..Jag rankar alla födda i Värmland och inflyttade smålänningar som typiska värmlänningar Skrattar

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2018-04-13 22:41 #24 av: Ghosthunter

😁😉

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.