Dikter & Poesi

Poeternas Värmland

2016-09-09 17:43 #0 av: GIKmio

Poesin flödar och har flödat i Värmland. Genast tänker man på Fröding, Ferlin och Geijer. Men garanterat finns fler  mer kända och mindre kända poeter. Låt oss nu gå igenom dom dikter med värmländsk anknytning vi känner till.. 

En känd dikt av Nils Ferlin (  född 1898 i Karlstad, senare uppvuxen i Filipstad, död 1961 i Uppsala) Barfotabarn i livet


Du har tappat ditt ord och din papperslapp,

du barfotabarn i livet.

Så sitter du åter på handlarns trapp

och gråter så övergivet.


Vad var det för ord – var det långt eller kort,

var det väl eller illa skrivet?

Tänk efter nu – förrn vi föser dej bort,

du barfotabarn i livet.

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 17:55 #1 av: GIKmio

Gustaf Fröding ( född 1860 i Karlstad,död 1911 i Stockholm). Det var dans bort i vägen. Dikten skrevs i Mangskog utanför Arvika 1891. Fotot av minnesstenen är från i somras.

Det var dans bort i vägen på lördagsnatten 

över nejden gick låten av spelet och skratten, 

det var tjoh! det var hopp! det var hej! 

Nils Utterman, token och spelmansfanten, 

han satt med sitt bälgspel vid landsvägskanten, 

för dudeli! dudeli! dej!

Där var Bolla, den präktiga Takeneflickan, 

hon är fager och fin, men har intet i fickan, 

hon är gäcksam och skojsam och käck. 

Där var Kersti, den trotsiga, vandrande, vilda, 

där var Finnbacka-Britta och Kajsa och Tilda 

och den snudiga Marja i Bäck.

Där var Petter i Toppsta och Gusten i Backen, 

det är pojkar, som orka att kasta på klacken 

och vischa en flicka i skyn. 

Där var Flaxman på Torpet och Niklas i Svängen 

och rekryten Pistol och Högvaltadrängen 

och Kall-Johan i Skräddarebyn.

Och de hade som brinnande blånor i kroppen, 

och som gräshoppor hoppade Rejlandshoppen, 

och mot stenar av klackar det small. 

Och rockskörten flaxade, förkläden slängde, 

och flätorna flögo och kjolarna svängde, 

och musiken den gnällde och gnall.

In i snåret av björkar och alar och hassel 

var det viskande snack, det var tissel och tassel 

bland de skymmande skuggorna där, 

det var ras, det var lek över stockar och stenar, 

det var kutter och smek under lummiga grenar 

- vill du ha mig, så har du mig här!

Över bygden låg tindrande stjärnfager natten, 

det låg glimtande sken över skvalpande vatten 

i den lövskogsbekransade sjön, 

det kom doft ifrån klövern på blommande vallar 

och från kådiga kottar på granar och tallar, 

som beskuggade kullarnes krön.

Och en räv stämde in i den lustiga låten, 

och en uv skrek uhu! ifrån Brynbärsbråten, 

och de märkte, de hörde det ej. 

Men uhu! hördes ekot i Getberget skria, 

och till svar på Nils Uttermans dudelidia! 

kom det dudeli! dudeli! dej! 

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 18:00 #2 av: Ghosthunter

Den var vacker!

Jag slår till med kanske den största av värmlandspoeterna, nämligen Gustaf Fröding.

Tre trallande jäntor

Där gingo tre jäntor i solen
på vägen vid Lindane Le,
de svängde, de svepte med kjolen,
de trallade, alla de tre.

Och gingo i takt som soldater
och sedan så valsade de,
och "Udden är så later"
de trallade, alla de tre.

Men när som de kommo till kröken
av vägen vid Lindane Le,
de ropade alla: "Hör göken!"
sen skvätte och tystnade de.

Och tego så tyst som de döda
och rodnade, alla de tre.
Men varföre blevo de röda
och varföre tystnade de?

Jo!

Det stod tre studenter vid grinden,
och därför så tystnade de
och blevo så röda om kinden,
de trallande jäntorna tre.

Det stod tre studenter vid kröken
och flinade, alla de tre,
och härmde och skreko: "Hör göken!"
och alla så trallade de.

Källa: http://www.svensklyrik.se/poeter/gustaf-froding/tre-trallande-jantor

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:02 #3 av: Ghosthunter

Åh, du hann emellan där. Bra att du fick med bilden av minnesstenen i Mangskog, där Fröding skrev just den diktenGlad

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:03 #4 av: GIKmio

Erik Gustaf Geijer ( född 1783 i Ransäter utanför Munkfors, död 1847 i Stockholm) Dikten Natthimmelen

Ensam jag skrider fram på min bana.

Längre och längre sträcker sig vägen.

Ack, uti fjärran döljes mitt mål!

Dagen sig sänker, nattlig blir rymden.

Snart blott de eviga stjärnor jag ser.

Men jag ej klagar flyende dagen.

Ej mig förfärar stundande natten.

Ty av den kärlek som går genom världen,

föll och en strimma in i min själ.

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 18:04 #5 av: Ghosthunter

En till av Fröding;

Skogsrån

Åt Gösthultskanten i Gunnerudsskogen,
bortom Västanmossen vid Bråttorpslogen,
just där håller skogsrån till,
gå dit och se, om ni vill!

Hon är älskogsaktig och manfolksgalen,
för Vickbomspojken från Niklasdalen,
han såg henne själv en kväll
på vägen till Anna i Fjäll.

Hon var grannlåtsklädd som en påskdagspräst,
hade ormbunkskrans och kattguldsväst
och till knäna en granriskjol
och doft som av nattviol.

Hon var ungtallsmidig och enstamvig,
och hon skepade, snodde och vrängde sig
som en orm på en lie trädd,
så Kalle i Dalen blev rädd.

Och hon råbocksprang, gjorde lokattbukter
och trollpackskonster och sattygsfukter
och stod bak en furustam
och glyste och gluttade fram.

Och Vickbomspojken från Niklasdalen
blev vettskrämd, veckvill och månadsgalen
och går ännu som en fant,
så nog kan en se det är sant.
Källa: http://www.svensklyrik.se/poeter/gustaf-froding/skogsran


**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:08 #6 av: Ghosthunter

En som jag gillar också är Karl Johan Påtfeldt, som jag har skrivit om innan.

http://varmland.ifokus.se/discussions/5665dde48e0e74096700317a-karl-johan-patfeldt

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:15 #7 av: GIKmio

Det som är lite synd är att flera av Frödings dikter är svåra att läsa som dikt utan att det dyker upp en musikslinga i huvudet och man börja att nynna texten. Det är Sven-Ingvars fel Glad Dom gjorde om en del av Frödings dikter till musik i början av 70-talet.

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 18:18 #8 av: Ghosthunter

Gustaf Frödings diktverk "Reggler å paschaser" är bra. Här skriver han vers på värmländska. I dikten "Dumt fôlk" visar han lite av sin humor ocksåSkrattar

Dumt fôlk

Å gubevars för dumt fôlk!
Att en annan, sôm ingen lärdom har, int allti ä sôm en ska, d’ä inga unner, men når di, sôm ska va för mer, int ä klar i bokstaveringskônsta en gang, d’ä lett.
Te äxämpel dä va en söndasmôra, sôm ja geck å spanklér på landsvägen. Da kommer dä en harrkär gånass mä glasyger för yga, å smal å vesen va’n, tocken sôm tocker ä.
”Gudagen, min goda man”, sa’n. ”Vet han, vart ja ska gå för te komma te prästgårn”, töckte’n.
”Håja, nock vet ja dä”, sa ja. ”D’ä inga kônst te komm dit. Når han ha gått ett litt stöck länger, kommer han te en väg te vänster, men den ska’n int gå, utta bar fortsätt, tess han kommer te näst vägskel, där dä tar å te höger, där ska’n gå.”
”Mä se”, sa harrkärsillänne å såg fundersam ut, änna sôm dä int skull var klar grejer. ”Mä se, inte te vänster, men te höger. Nå vidare da.”
”Jo, når’n da ha gått ett stöck te, så kommer’n te e å, å i åa ä e ö.”
”Vasa”, sa’n.
”Å i åa ä e ö”, sa ja.
”Men va i all ti ä dä ni säjer, a, o?” sa’n.
”D’ä e å, vett ja”, skrek ja, för ja ble rasen, ”å i åa ä e ö, hörer han lite, d’ä e å, å i åa ä e ö.”
”A, o, ö”, sa’n, å dämme geck’en.
Jo, den va nôe te dum den.

Källa: https://sv.wikisource.org/wiki/Dumt_f%C3%B4lk


**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:27 #9 av: GIKmio

Bengt Berg (född 1946 i Torsby) tillhör en av nutidens stora poeter i Värmland.

Marskväll

En kväll av "lugn lycka", tillfällig

 

Dricker av det röda mars-vinet

franskt, med små atoller av kork

på den blanka ytan

 

Vårvinterljuset har redan passerat

genom markytan, på väg

mot redan historiska tidsåldrar

 

Ännu fler kan man skönja

tallkronornas samtal med den svaga vinden

som drar månadens tionde dag

med sig mot väster

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 18:28 #10 av: Ghosthunter

Mer från "Reggler å paschaser"

Skrömt

Här fråger di va Skrömt ä!
Va Skrömt ä? Va Skrömt ä?
Dä ä te fråge dumt:
Ja, vell I se va Skrömt ä,
va Skrömt ä, va Skrömt ä,
så vänt te dä blir skumt!

För än e dä små gôbber,
som feschler bak mä stôbber,
dä söker gömt, gömt, gömt!
Å än bakôm en bôske
ett kvennfôlk mä a rôske
te rygg, dä ä Skrömt, dä ä Skrömt.

Å än ä dä ett skimten,
ett flämten, ett glimten,
dä lyser vitt, vitt, vitt,
dä ä små vite töser.
som danser bak mä röser,
di titter ut, titt, titt.

Å än så ser en syner
tå horn å tå tryner,
dä grömter grömt, grömt, grömt.
Men en ska inte titt nô,
för da så blir dä itnô,
nä inte dä minste tå Skrömt.

Va Skrömt ä, va Skrömt ä?
Jo dä ä allt, sôm dömt ä,
ja allt sôm Gu ha dömt,
ja allt, sôm Gu ha dömt te
å skrömte å skrömte
i ävie tier, ä Skrömt!

Källa: https://sv.wikisource.org/wiki/Dumt_f%C3%B4lk

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:29 #11 av: Ghosthunter

Bengt Berg har jag inte hört talas om innan....kul med nya namn!!Tummen upp

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-09 18:43 #12 av: GIKmio

Esias Tegnér (född 1782 i Säffle, död 1846 i Växjö)

Nyåret (avkortad)

Vem rider så sent på sin svarta häst?

I natten droppar det blod.

Vad flyktar han för, den främmande gäst?

Bida, du riddare god!

Förgäves! Han ser sig ej om, får ej stanna,

och stjärnorna slockna omkring hans panna.

Försvunna år, var det du? Farväl!

För en stund sen var du vår kung;

nu är det förbi: på din arma själ

har du mycket, din räkning blir tung.

Där uppe, där uppe en domare sitter,

försvara dig, bleknade, om du gitter.

Din son - det är skönt att ej släkten ännu, 

den legitima, dör ut -

din son blir vår konung och hyllas som du,

och på hyllning det tager ej slut.

Till honom, till honom vi krypande vädje,

och tigge av honom vår lumpna glädje.

Han kommer. Du pöbel, till jorden sjunk,

hans häst räknar anor; giv rum.

Hans höghet har klätt sig till tiggarmunk,

och hans blick är orolig och skum.

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2016-09-09 20:18 #13 av: Ghosthunter

Underbart!!Glad

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-12 22:41 #14 av: [Nomen Nescio]

”Millmarkôrn”, Gunnar Ehne (1921-2005), var en diktare som kunde skriva på dialekt. Den här tycker jag är fin!


Anmäl
2016-09-12 22:46 #15 av: Ghosthunter

Han har jag inte hört talas om heller. Men visst är det en vacker dikt och en viss talang att rimma på dialekt också!

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-13 18:43 #16 av: [Nomen Nescio]

#15 "Viss talang"-  är inte det lite snålt?  Bland "förståsigpåarna" (dit jag inte hör!) sägs Ehne "räknas som den främste stilisten som skrivit poesi på mål".


Anmäl
2016-09-13 19:04 #17 av: Ghosthunter

Jo, det är väl möjligt. Men om du kolla just på denna dikten så är rimorden mer rikssvenska än dialektala. Fröding kunde också konsten i sin vers samling  Reggler å paschaser.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2016-09-13 19:28 #18 av: [Nomen Nescio]

Ja Fröding var Fröding, och även Fredrek på Ransätt var suverän på att dikta på fôlkmål. Samtidigt så låg nog det dialektala närmare på den tiden (bortsett från skriftspråket). Man talade säkert mer dialekt på Frödings tid, när det inte fanns radio och TV som rikslikare. Idag blir det mer blandat, och kanske är inte de dialektala orden huvudord längre, utan smygs in på en mer underordnad plats i meningsbyggnaden? Språkmelodin och dialektordförrådet  i Sörmark 1995 skiljer sig nog en aning från Alster 1885, så det är inte lätt att göra jämförelser rakt av.


Anmäl
2018-04-13 20:32 #19 av: GIKmio

Några rader av Tegnér och hur den blonde muntre värmlänningen plötsligt  blir som förbytt Glad "Jösshärskast".. Jag orkade inte skriva utan tog ett foto direkt ur boktexten..

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2018-04-13 21:47 #20 av: Ghosthunter

Det är precis som en jössehäring brukar beskrivas. Glad, sprallig och munter, men under ytan ruvar alltid ett visst vemod.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2018-04-13 21:56 #21 av: GIKmio

#20 Det är något typiskt för alla värmlänningar. Inte bara jössehäringar fastän benämningen jösshärskast benämns..

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2018-04-13 22:02 #22 av: Ghosthunter

Ja och en jössehäring är den mest typiska representanten för en värmlänning😉

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2018-04-13 22:10 #23 av: GIKmio

Nja det vet jag inte.. Värmland är så fullt av olika sorters grupper.. Många anser fryksdalingar vara den typiska värmlänningen, många  som du Ghosthunter anser jösehäringen, många anser klarälvsdalingar..Jag rankar alla födda i Värmland och inflyttade smålänningar som typiska värmlänningar Skrattar

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2018-04-13 22:41 #24 av: Ghosthunter

😁😉

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2018-04-14 10:13 #25 av: Ghosthunter

Men sen är det ju mycket hur man själv uppfattar det och till stora delar hur patriotisk man är för sin del av landskapet. Här i Jössehärad vill ju folk gärna säga att de är mest typiska värmlänningar, medans en invånare i Sunne, gärna vill säga att det är Frykdalen som är det rätta....etc.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-03-07 22:05 #26 av: GIKmio

#14 Första versen har blivit populär i många av dom dödsannonser man läser i dom värmländska tidningarna..

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-04-03 12:54 #27 av: Josol

Här kommer en dikt ur min bok " I Gränseland" som kom i förra veckan. Den är skriven efter ett lite slitsam träningspass
Du e som en sång av Kent
Ja, nästan som en gåta
Jag e som en döm klient
Som du bara måste dig åta

Du e som amors pil
Skjuten ur hans båge
Jag e som osockrad fil
Sur, å det med råge

Du e som en vacker plats
En morron på våren
Jag som ett ställe som klonats
Mellan sly å videsnåren

Du e som en kaffe med dopp
Från en vacker Värmlands stad
Jag e som en unken Gäfla kopp
Från en bortglöm östkuststad

Du e som en vacker gasell
När vi löper efter vägen du
Jag e som en parning från Hell
Mellan highland cattle å belgien blue
Du löper så lätt på nått vis
Å luktar som en lätt lavendelbris
Medan jag luktar ljummen fis
Å ser ut som en nyslaktad julegris

Vi e som gjorda för varandra

Anmäl
2019-04-04 15:11 #28 av: Ghosthunter

#27 En väldigt modern och säregen dikt😁

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-05-11 13:57 #29 av: GIKmio

Dikt av Gustaf Fröding. Jäntblig från 1894.

Och akten er för jäntor

och deras falska blig, 

det är en falsker jäntas blig, 

som haver krossat mig, 

med blig har hon betagit mig, 

med blig har hon bedragit mig.

Hon bligade åt alla, 

hon bligade åt mig, 

hon lovade att följa mig,

på livets tunga stig,

men kom en ann och vinkade, 

hon neg och bleg och blinkade.

Hon neg och bleg åt alla

och sade alltid ja, 

ty allesamman gossarna, 

dem ville jäntan ha, 

må raggen ta allt nigande, 

och blinkande och bligande!

Och nu så är vi gifta

och nu så är hon min,

varenda kväll går hon på dans, 

med hjärtevännen sin, 

sen går hon hem och dänger mig, 

jag tror jag går och hänger mig

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-05-11 14:21 #30 av: Ghosthunter

Den är bra och sann!

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-05-18 18:17 #31 av: GIKmio

Torleif Styffe, född 1949 är en poet från norra Värmland. När solen färgar juninatten tonsattes av Sven-Ingvars.

Det är lagom kallt att andas

Det är lagom varmt att leva

Genom daggen kan jag följa dina spår

Över blomningsgröna marker

Ner mot boningsröda gårdar

Jag är fatt dig vid din sida där du går

När solen färgar juninatten

Och när sången och musiken dansat ut

Det är stunder som man borde ta till vara

Och ha kvar som täcke under vinterkalla dar

Nu har fågelsången vaknat

Fast vi gick här fram så tysta

Var det solen, eller var det våra steg

Var det hjärtats slag som hördes

Eller lätta gräs som rördes

Eller vinden som drog fram mot gård och teg

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-05-18 19:18 #32 av: Ghosthunter

Torleif Styffe är en av mina favoriter. Har inte läst så mycket av hans poesi, men däremot hans verk och skrifter om nordvärmlands historia och kultur. Otroligt kunnig (finns väl inget som inte han kan om nordvärmlands historia) Han skriver mycket om sägner och folklore också och har ofta reportage i NWT på lördagar.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-05-18 19:31 #33 av: GIKmio

Jag känner också till Styffe sedan några år tillbaka eftersom jag läst hans reportage i NWT. Han är 70 år så egentligen borde han varit mer känd för mig längre tillbaka i tiden. Men han kanske valde att kliva fram i rampljuset på "äldre dar", Vad vet jag..

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-05-18 21:46 #34 av: Ghosthunter

#33 Han var nog mest känd lokalt, dvs norra Värmland, förr i tiden.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-05-23 19:24 #35 av: GIKmio

Två korta texter från Torleif Styffes diktbok Lat poet.. Och dom är väldigt bra och och fyndiga Glad

Lat poet

Jag skriver en dikt om året, 

på det blir man inte fet.

Så det är rätt bra för figuren, 

att vara en lat poet


Njutning

Jag önskar en solvarm,

och stekhet dag, 

i svalkan, i skuggan, 

där njuter jag 

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-05-23 19:30 #36 av: GIKmio

#35 På exemplaret av diktboken som jag kom över idag på jobbet så hade en annan poet skrivit en lång hälsning på baksidan av boken. En musikalisk poet- Thore Skogman. 

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-05-23 20:04 #37 av: Ghosthunter

#36 Du är en riktig klippare...du är en riktig klippare du...ja du är en riktig klippare..klippare du!😁😁
(Thore Skogman klassiker)

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-05-23 20:07 #38 av: GIKmio

#37 Det är grym poesi.. Bara ett geni kan skriva en sådan text Skrattar

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-05-25 06:58 #39 av: GIKmio

En av Filipstadssonen Nils  Ferlins dikter är inristad på hans gravsten på Bromma kyrkogård utanför Stockholm.

Inte ens en grå liten fågel

 som sjunger på grönan kvist

det finns på andra sidan

och det tycker jag nog är trist

Inte ens en grå liten fågel

och aldrig en björk som står vit

men den vackraste dagen som sommaren ger

har det hänt att jag längtat dit

Foto av Nils Ferlins staty i Filipstad mitt under pågående "Oxhälja". Foto: GIKmio

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-05-25 08:22 #40 av: Ghosthunter

#39 Har du blivit poet på sista tiden?😁
Ja, inget fel med det. Jag gillar dikter, visor och prosa. Speciellt det med sorg och vemod. Min favorit är Dan Andersson. Men han var ju från Dalarna🙄

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-05-25 10:31 #41 av: Göstage

#40 Det kanske tröstar att Dan Andersson var gift med en värmländska, Olga , född i Gunnarskog och  syster till den förnämlige visartisten, kompositören och konstnären Gunnar Turesson?Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-25 10:37 #42 av: Ghosthunter

#41 Han hade rätt smak!Skrattar

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-06-27 19:19 #43 av: Göstage

Selma Lagerlöf tyckte ju om att se sig om i sitt Värmland från bilbaksätet  och 1938, två år före sin död, införskaffade Selma denna Volvo PV56 som hon nu vakar över på Volvos bilmuseum.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-27 19:29 #44 av: GIKmio

#43 Ja det är underbar värmländsk poesi Skrattar

Selma från Mårbacka

Hon endast en bil kunde backa

Hon en dag till Arvika for

Och en jättelik bil hon köpte så stor

Selma sade: Detta jättelika fordon jag måste lacka 

GapskrattarSkrattar

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-06-27 19:36 #45 av: Göstage

Inte konstigt att det blev Nobelpris...Skrattar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-27 19:38 #46 av: GIKmio

#45 1909 va? 110 år sedan. Fanns det bilar dåFunderar Inte lika vanligt att folk hade 2-3 bilar som nu i alla fall..

Sajtvärd på Nostalgi i Fokus. Medarbetare på Sport i fokus, Öl i fokus och Värmland i fokus..

Anmäl
2019-06-27 19:44 #47 av: Göstage

Nej, jag tänkte mer på den värmländska dikt som du reciterar.( Ganska fritt, som jag uppfattar det.) Glad

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.